De nutssector in volle ontwikkeling

De omschakeling en opportuniteiten voor onze economie
Mechelen
6 February 2020
19:00
view-edit
Frank Vanbrabant

Fluvius ontstond op 1 juli 2018. Fluvius bundelt de unieke sterktes van Eandis en Infrax tot iets nieuws. Iets wat geen van beide partijen alleen zou kunnen waarmaken.

Fluvius is als netbedrijf actief in alle 300 Vlaamse gemeenten.

Om dicht bij jou en de burger aanwezig te zijn, organiseren we ons in 12 regionale, efficiënte entiteiten die op dezelfde wijze werken en georganiseerd zijn.

In elk van deze regio’s hebben we lokale kantoren en klantenkantoren waar onze klanten terecht kunnen.

Fluvius vandaag werkt multi-utility: elektriciteit, aardgas, warmte, openbare verlichting, riolering en telecom/data.

Doorgaans hebben de maatschappijen geïntegreerde activiteiten (waterproductie en -transport, riolering, waterzuivering)

Op vandaag wordt binnen Fluvius enkel ‘rioolnetbeheer’ aangeboden. Op termijn (cf. regio Antwerpen) kan dat evolueren. Waterlink/Pidpa

Fluvius investeert in meer digitaal werken en slimmer samenwerken. Het nieuwe werken omvat: flexplekken in rustige en stille zones, ergonomisch meubilair, dynamische overlegplekken en cockpits voor concentratiewerk. Maar ook meer vergaderzalen met de nieuwste technologie waardoor de medewerkers kunnen kiezen voor de werkplek die het beste bij je activiteit past op dat moment.

In een vrije energiemarkt zijn verschillende energieleveranciers actief.

Hier geldt de vrije concurrentie.

Leveranciers kopen energie bij de producenten van elektriciteit of bij de invoerders van aardgas en verkopen die aan de klant.

Ze maken daarbij gebruik van de transmissie- en de distributienetten. 

Leveranciers  hebben een leveringsvergunning nodig.

De lijst van erkende leveranciers is terug te vinden op de website van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt, VREG (www.vreg.be).

Er zijn energieleveranciers voor:

 • gezinnen
 • zelfstandigen en vrije beroepen
 • KMO’s
 • grote bedrijven
 • overheden

De website van de VREG vermeldt vandaag (feb 2020) volgende aantallen die een ‘leveringsvergunning’ hebben bekomen:

 • 36 voor elektriciteit
 • 33 voor aardgas

Fluvius wil naar zijn klanten luisteren waarbij de klant ook centraal staat. Wat we doen, móét voortkomen uit de verwachtingen van onze aandeelhouders, de gemeenten, én die van hun burgers en lokale bedrijven: daar liggen onze opdrachten.

We mogen niet op onszelf gericht zijn, wel op uw noden.

Ons bedrijf is regionaal georganiseerd. Onze lokale medewerkers kennen u – gemeente en uw medewerkers – persoonlijk.

We willen de lokale behoeften capteren en die – voor u – uitwerken.

Om tot slot tot de uitdagingen van Fluvius te komen:

 • Elektrificatie
 • Energietranstitie
 • Databeheer
 • Slim netbeheer
 • Led-verlichting
 • Smart cities
 • Aardgas
 • Warmtenetten
 • Kabeldistributie
 • FTTH en 5G
 • Riolering
 • Water

Future Activities

Rika Coppens, CEO The House of HR

Open event in June

Open Event October

Open event in October

Open Event November

Open event in November

SCaMeleon

A trusted network of senior business people.

A non-profit organization that takes the challenge to upgrade the function & knowledge of supply chain & procurement.